Kan bilder underlätta lärandet för barn med dyslexi


Projektet arbetar öppet och utforskande kring vad som hjälper barn och unga med dyslexi. Vi vill med hjälp av bilder hitta effektiva, enkla och roliga sätt att automatisera svenska och engelska.


Projektet vill bidra till att barn och unga med dyslexi upplever att de:

  - Lyckas

  - Har egen vilja att utvecklas

  - Har tilltro till sin förmåga

  - Är inkluderadeSamskapande och tester

Vi kommer arbeta utforskande tillsammans med barnen för att hitta studietekniker, metoder och verktyg där de kan använda sina styrkor.

Forskning visar att tidiga insatser i skolan är viktigt och därför kommer projektet testa att de metoder och verktyg som tas fram fungerar på lågstadiet.
Vi tänker också att det bästa för barnet är om de kan inkluderas i ordinarie undervisning.
För detta kommer vi engagera några testskolor som får testa metoder och verktyg i helklass.Verktyg

Vi ska ta fram fysiska och digitala verktyg som bygger på bilder för språkljud.
Projektet kommer ta fram bilder för vokaler, konsonanter och de engelska språkljuden.
Projektplanen som togs fram av nyckelpersoner i projektet under en workshop.