Helena Borges

Projektledare och metodutvecklare

Projektledare på Dyslexiförbundet och initiativtagare till projektet. Helena är beteendevetare
med bakgrund inom utbildning och verksamhetsutveckling med utgångspunkt utifrån hur hjärnan lär. 

Carina Söe-Knudsen

Metodutvecklare, formgivare och illustratör

Illusttratör och fomgivare med lång erfarenhet av att producera pedagogiska och informativa bilder. Carina är en av initiativtagarna till projektet och kommer arbeta med illustration, formgivning och metodutveckling.


Rio Hellgren

Projektadministratör

Projektassistent på Dyslexiförbundet. Rio har tidigare arbetat med projekten "Orden på jobbet" och "Begriplig Text" som projektassistent.

Marie Misk

Specialpedagog

Marie arbetar på en högstadieskola i Gävle som heter Vallbacksskolan.

Speciallärare/specialpedagog är hennes profession med inriktning mot språk, läs- och skrivutveckling.
Hon har under många år arbetat med elever som stött på hinder i sin läs- och skrivinlärning.


Gwynn Wik

Klasslärare


Gwynn jobbar just nu som klasslärare på Gnesta Waldorfskola och undervisar i alla ämnen,

årskurs 1-3.
Hon har jobbat som Waldorfklasslärare i nästan 11 år både i Sverige och i London, England. Hon har från tidig barndom haft ett specialintresse för språk: hur man lär sig uttrycka sig och hur man gör sig förstådd.

Ulrika Ekman

Lärare och dyslexikonsulent

Ulrika jobbar på en låg- och mellanstadieskola, Fridnässkolan i Västerås. Hon är utbildad lärare mot yngre åldrar och Dyslexikonsulent. Hon jobbar på fritids och är resurs. Ulrika är själv dyslektiker och har jobbat med dyslexifrågor och funktionshinder i många år i Dyslexiförbundet.

Fredrik Skölfman

Marknadsansvarig Dyslexiförbundet 

Marknadsansvarig på Dyslexiförbundet sedan hösten 2019. Fredrik har arbetat som copywriter och projektledare i reklambranschen i mer än 30 år.Referensgruppen

Referensgruppen

Bakre rad, från vänster: 

Anneli Forsberg - SPSM, 

Anna-Karin Arnald - Logoped/FunkaMera,
Susanne Wennberg - SPSM
Rio Hellgren - Dyslexiförbundet
Främre rad, från vänster: 

Helena Borges - Dyslexiförbundet, 

Carina Söe-Knudsen - Formgivare
Frånvarande: Martina Hedenius - Forskare