En läromedel som sätter ljuden i fokus


Plugga med bilders bildsystem är uppdelat i fyra olika verktyg - Ljudfigurerna, Alfabetsön, Vokalöarna och Stavningsflotten. Verktygen bygger på varandra och fungerar både i helklass och enskilt. De kommer finnas på vår webbplattform, bland annat som ett spel. Vissa delar kommer även finnas i fysisk form. Webbplattformen lanseras under projektets tredje år som börjar i maj 2021. Exakt datum är ej fastställt.

LjudfigurerBildsystemet har språkljud/fonem i centrum. Varje språkljud har en ljudfigur som representerar ljudet. För att eleven ska koppla ihop språkljudet med bokstaven finns bokstaven/grafemet gömd i ljudfiguren.

Bildsystemet innehåller också ljudfigurer för de språkljud som inte har egen bokstav exempelvis sje-ljud och tje-ljud. Sked, sjunga och stjärna är tre av sjutton sätt som sje-ljudet kan stavas på.

I bildsystemet finns historier om ljudfigurerna som väcker intresse samt förstärker deras karaktärer och gör dem lättare att minnas.

I bilden ser vi rosen Rut, haren Hilma och tjuven som representerar tje-ljudet. Till skillnad från Rut och Hilma så har tjuven ingen egen bokstav.Alfabetsön

En viktig struktur vid språkinlärning är bokstävernas ordning i alfabetet. På Alfabetsön bor bokstäver och ljudfigurer i hus som hjälper till att minnas den ordningen. I husbåten bor de ljudfigurer som inte har en egen bokstav, exempelvis tjuven.


När bokstav och ljudfigur placeras bredvid varandra ser man hur bokstav och ljud hänger ihop. Vissa bokstäver har dock flera ljud, som vokaler. Några bokstäver, som C, har inget eget ljud utan lånar från andra. C kan låta som K, i Carina och som S, i Cecilia. Då synliggörs att bokstäver och språkljud inte alltid stämmer överens.
E
n del elever har svårt att automatisera/minnas alfabetets ordning genom att rabbla. Bildsystemet ersätter rabblet med en visuell ordning som ger eleven en struktur för språket.

Se bild på alfabetshusen.

Vokalöarna

Bildsystemet hjälper eleven att särskilja vokalernas olika egenskaper – hårdgörande, mjukgörande, långa och korta.

Vokalernas hård- och mjukgörande egenskaper visualiseras genom att vokalfigurerna bor på olika öar. Den hårda ön karaktäriseras av att den är klippig, karg och blåsig. Den mjuka ön är istället böljande med runda gröna kullar och en vacker regnbåge.

Varje vokal har två ljud, ett långt och ett kort, som vi visualiserar genom att vokalfigurerna representerar det långa ljudet och deras superkraft det korta. Ljudfiguren Arons superkraft är en ask, Oves är en ost, Uma vill skruvas upp och Åsas superkraft är åska.


Stavningsflotten

Vokalerna är viktiga därför att de styr stavning. När eleverna automatiserat vokalernas egenskaper har de den grund som behövs för att utforska stavningsreglerna.

Bildsystemet innehåller flera visualiseringar av olika stavningsregler som till exempel huvudregeln för stavning av sje-ljud, tje-ljud och j-ljud, som bygger på vokalernas hård- och mjukgörande egenskaper.

Exempelvis är huvudregeln för stavning av tje-ljudet att om vokalfiguren efter tje-ljudet finns på den hårda ön så stavas det som tjat och om den finns på den mjuka ön så stavas ljudet som kärlek.