Ett projekt som utmanar,
testar och skapar!

Tillsammans med barn med dyslexi tar vi fram studietekniker / metoder / verktyg som gör det enkelt, roligt och tidseffektivt att lära.

Projektet drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med FDB-Stockholm och Mappia.

Arvsfonden står för finansieringen under tre år.

Läs mer om projektet


Nu har du chansen!

Hjälp oss genom att svara på vår enkla och snabba undersökning.
Du hittar den HÄR!

Vår projektgrupp

Helena Borges, projektledare          
Ulrika Ekman, lärare                              
Gwynn Wik, lärare
Carina Söe-Knudsen, formgivare
Marie Misk, specialpedagog
Rio Hellgren, projektassistent
- ej med på bild

Varför bilder?

Det finns idag en bred vetenskaplig förankring för att inlärning med hjälp av bilder både är effektiv och mer långsiktig. En anledning till att bilder underlättar när du pluggar är att bilder använder en annan kapacitet av ditt arbetsminne.
Vill du läsa mer?