Ett projekt som utmanar,
testar och skapar!

Tillsammans med barn med dyslexi har vi tagit fram ett bildsystem där språkljuden  illustreras av ljudfigurer med starka karaktärer. Under hösten kommer vi testa detta i helklass på lågstadiet.

Projektet drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med FDB-Stockholm, Alfamax och Mappia.

Arvsfonden står för finansieringen under tre år.

Läs mer om projektet


Artikel i Läs & Skriv

Projektledare Helena Borges talar om Plugga med bilder och hur projektet kom till liv.
Artikeln kan du ladda ner på knappen nedan.

Läs mer om ljudfigurerna

Nedan finner du en artikel där Carina Söe-Knudsen berättar mer om ljudfigurerna i projektet.

Anna Eva Hallin i Lika Värde

I SPSM's tidning Lika Värde finns en artikel med Anna Eva Hallin om ljudmetodens överlägsenhet i läsinlärning. Artikeln finner du HÄR.