Plugga med bilder 
Ett bildsystem för barn att lära sig
läsa och skriva


Bildsystemet har språkljuden i fokus. Språkljuden illustreras av ljudfigurer med starka karaktärer. Bildsystemet utvecklas tillsammans med barn med dyslexi samt lärare och elever i lågstadiet. Återkopplingen vi har fått hittills är positiv. Vi ser att metoden fungerar och skapar engagemang hos alla elever i klassen.


Plugga med bilder drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB-Stockholm samt Alfamax och Mappia. Arvsfonden står för finansieringen under tre år. Läs mer om projektet.


Artikel i Läs & Skriv

Projektledare Helena Borges talar om Plugga med bilder och hur projektet kom till liv.
Artikeln kan du ladda ner på knappen nedan.

Läs mer om ljudfigurerna

Nedan finner du en artikel där Carina Söe-Knudsen berättar mer om ljudfigurerna i projektet.

Anna Eva Hallin i Lika Värde

I SPSM's tidning Lika Värde finns en artikel med Anna Eva Hallin om ljudmetodens överlägsenhet i läsinlärning. Artikeln finner du HÄR.