Plugga med bilder 
Ett läromedel som hjälper barn lära sig läsa och skriva

Läromedlet består av ett bildsystem som har språkljuden i fokus. Språkljuden illustreras av ljudfigurer med starka karaktärer. Bildsystemet utvecklas tillsammans med barn med dyslexi samt lärare och elever i lågstadiet. Återkopplingen vi har fått hittills är positiv. Vi ser att bildsystemet fungerar och skapar engagemang hos alla elever i klassen.


Plugga med bilder är ett projekt som drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB-Stockholm samt Alfamax och Mappia. Arvsfonden står för finansieringen under tre år. Läs mer om projektet.


Följ oss på Instagram och Facebook

Webbinarium -  Så blir ljudning ett lustfyllt äventyr

av Helena Borges.

Artikel i Läs & Skriv

Projektledare Helena Borges talar om Plugga med bilder och hur projektet kom till liv.
Artikeln kan du ladda ner på knappen nedan.

Läs mer om ljudfigurerna

Nedan finner du en artikel där Carina Söe-Knudsen berättar mer om ljudfigurerna i projektet.

Anna Eva Hallin i Lika Värde

I SPSM's tidning Lika Värde finns en artikel med Anna Eva Hallin om ljudmetodens överlägsenhet i läsinlärning. Artikeln finner du HÄR.