Ett projekt som utmanar,
testar och skapar!

Tillsammans med barn med dyslexi tar vi fram studietekniker / metoder / verktyg som gör det enkelt, roligt och tidseffektivt att lära.

Projektet drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med FDB-Stockholm och Mappia.

Arvsfonden står för finansieringen under tre år.

Läs mer om projektet


Unga experter med dyslexi

Klicka på bilden ovan för att komma till anmälan.
Läs mer om våra kurser HÄR.

Vår projektgrupp

Helena Borges (projektledare)                  
Ulrika Ekman (lärare)                                    
Gwynn Wik (lärare)
Carina Söe-Knudsen (formgivare)
Marie Misk (specialpedagog)
Rio (projektassistent och ej med på bild)

Varför bilder?

Det finns idag en bred vetenskaplig förankring för att inlärning med hjälp av bilder både är effektiv och mer långsiktig. En anledning till att bilder underlättar när du pluggar är att bilder använder en annan kapacitet av ditt arbetsminne vilket gör att du effektivare använder ditt arbetsminne eftersom du använder flera av dess olika kanaler med skilda kapaciteter.
Vill du läsa mer?